İNDİRİM KATEGORİSİNE GÖZ ATMAYI UNUTMAYIN! 1500₺ VE ÜZERİ TÜM ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA! İADE VE DEĞİŞİM GARANTİSİ İNDİRİM KATEGORİSİNE GÖZ ATMAYI UNUTMAYIN! İADE VE DEĞİŞİM GARANTİSİ İNDİRİM KATEGORİSİNE GÖZ ATMAYI UNUTMAYIN! 1500₺ VE ÜZERİ TÜM ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA! İADE VE DEĞİŞİM GARANTİSİ

İade ve Hediye Çeki İşlemleri

GENEL:
 
  
 1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  
 2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  
 3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 

  ◦  "2.Üründe % İndirim" kampanyası ile alınan ürünlerde tekli ürün gönderiminde kampanya iptal olup aradaki fark iadenizden düşülmektedir. 

 4.Satın alınan her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 
  
 5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 
  
 6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 

* SAĞLIK VE HİJYEN:

 KÜPELERDE HİJYEN AÇISINDAN İADE VE DEĞİŞİM YAPILAMAMAKTADIR.


SATICI TARAFINDAN DEFOLU,AYIPLI YADA KUSURLU ÜRÜN GÖNDERİMİ 
OLMADIĞI TAKTİRDE KARGO ÜCRETİ ALICI'YA AİTTİR.

 

 SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
   

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
  
 KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
 
  
 8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
  
 ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
 
  
 9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
  
 ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 
  
 10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
  
 CAYMA HAKKI:
 
  
 11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
  
 12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 ŞİRKET
 ADI/UNVANI: ELVAN TOLON BUTİK
 ADRES: Ege Mahallesi Isparta Cad No:2 Dalaman/Muğla Elvan Tolon Butik
 TEL: 0252 692 4210
  
  
 CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 
  
 13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 
  
 14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir.
 
  
 15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
  
 CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
 
  
 16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 
  
 17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  
 İADE KOŞULLARI:
  
 18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
  
 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
 
 21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

İNDİRİM VE KAMPANYA DAHİLİNDE Kİ ÜRÜNLERDE FİRMA YASAL OLARAK İADE YAPMAK ZORUNDA DEĞİLDİR. SADECE DEĞİŞİM İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.
  
 22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
  
 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  
 23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
  
 ÖDEME VE TESLİMAT
 
 
 24.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
  
 25. İptal ve İade işlemlerinde gerçekleştirilecek ücret iadelerinde masraflar düşülerek yalnızca ürün bedelinin iadesi yapılır. 

 

 

 

İade Prosedürü

Elvan Tolon'a gelen her kargo hediye çeki olarak belirtilmediyse ücret iadesi olarak işleme alınır. Ücret iadesi, seçenek belirtilmediği takdirde Elvan Tolon üyeliğinize ait hediye çeki hesabınıza tanımlanır. Ürün ya da beden değişimi yapabilirsiniz. Eğer talep formunda belirtildi ise sipariş tutarınız değerinde hesabınıza 6 Ay süresince kullanabileceğiniz Hediye Çeki yüklenebilir.

Hediye Çeki/İade işlemini nasıl yapabilirim?

1. Üye girişi yaparak "Hesabım" bölümünden "İade Taleplerim" i tıklayın ve "Yeni Talep Oluştur" seçeneği ile ilgili alanları eksiksiz doldurun.

2. Talebinizi kaydettikten sonra sistem size otomatik  iade kargo gönderim kodu verecektir. Aras Kargo şube yetkilisine bu kodu ileterek karşı ödemeli bize gönderim yapabilirsiniz.Kargo ücreti ürün bedelinden düşülecektir.

3. Ürünler ile birlikte faturayı tek bir pakete koyun.

4. Paketi alıcı adı Elvan Tolon Butik olacak şekilde ürünü teslim aldıktan sonra faturanız ile birlikte 14 gün içerisinde iade/değişim işlemlerinde anlaşmalı kodumuz ile karşı ödemeli bize gönderim yapabilirsiniz.Kargo ücreti ürün bedelinden düşülecektir.

Üyeliğiniz bulunmuyor ise; Üyeliksiz Alışverişlerde Kolay İade sayfasından sipariş numaranızı, mail adresinizi ya da telefon numaranızı girerek iade talebinizi oluşturup ücretsiz iade kodunuzu alabilirsiniz. Faturanızın üzerine İade/ Hediye Çeki talebinizi yazarak ürünü tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Üyeliğinizin bulunmuyor ise tarafınıza iade bilgilendirme mailleri gönderilememektedir.

Ücret iade işlemlerinde ödeme şekline bağlı kalınarak öncelikle mevcut olan hediye çeki yüklemesi sonrasında kalan tutar iadesi gerçekleştirilmektedir.

İpucu : Talep açılmayan gönderileriniz işleme alınamamaktadır. Kapıda ödeme ile oluşturulan siparişlerde fatura üzerinde IBAN bilgileri yazılmadığı takdirde; tarafımızda bu bilginin bulunmamasından dolayı ilgili tutar hesabınıza hediye çeki olarak yansıtılacaktır. İadelerde fatura ibrazı zorunludur.

Hediye Çeki Yüklemesi Nasıl Yapılır?

"Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra, ilgili departman tarafından iade şartlarına uygunluğu kontrol edilir. Ürün/ ürünlerin bedeli üye olduğunuz mail adresinize anında yüklenir ve hediye çekinizi 6 Ay boyunca hem mağazamızda hem de sitemizde kullanabilirsiniz. "Hesabım" bölümünde yer alan "Hediye Çeklerim" sekmesinden yüklenen hediye çekinizi görebilirsiniz. Hediye çekinizin kullanımı sırasında beklenmedik bir hata ile karşılaşırsanız 0252 692 4210 numaralı Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

İpucu: Ürün iade şartlarına uygun değilse adresinize geri gönderilir.

İade Edilen Ürünün İadesi Ne Zaman Yapılır?

Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra iade işleminiz gerçekleştirilecektir. Kartınıza yansıma süresi bankalara göre değişkenlik göstermekte olup, ortalama süre 7-10 iş günüdür. İade işleminiz tamamlandığında tarafınıza sistemde kayıtlı olan mailiniz üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

İpucu : İadesi yapılan tutarın kartınıza yansıma süresi bankanıza bağlıdır. Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış ve etiketi kopartılmış bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

İnternet Sitesinden Alınan Ürünler Mağazadan İade Edilebilir Mi? 

Sitemizden alınan ürünlerin iade işlemi yalnızca online merkez üzerinden gerçekleşir. Mağazalarımızdan sadece değişim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR